نوارخطر پلاستیکی

نوارخطر

:
از دیگر محصولات صنایع پلاستیک سبز میتوان به تولید نوار خطر اشاره کرد که برای جلوگیری از پیشامد حوادث توسط ارگان های مختلف از جمله اداره آب, گاز, مخابرات, راهداری و ... استفاده میشود.
 
نوار خطر 010

1397/02/31[نمایش :1251][ ادامه ... ]